Thursday, May 18, 2006

Mga Sagisag ng Ating Bansa

 1. Asignatura: MAKABAYAN1
 2. Sanggunian:
  1. Sa Aklat- Pilipinas Bayan Ko, Bayan Mo. Ruben M. Milambiling, pp89-100
  2. URL sa internet-http://www.ac.wwu.edu/~fasawwu/resources/symbols/symbols.htm
  3. http://www.tagaloglang.com/learn/symbols.htm
 3. Paksang Aralin : MGA SAGISAG NG ATING BANSA
 4. Layunin
  1. Masabi at matukoy ng mga bata ang mga pambansang sagisag n gating bansa.
  2. Maisa-isa ang simbolo at katangian ng mga sumasagisag sa ating bansa.
  3. Maipakita ang pagpapahalaga sa pagkilala sa Pambansang Sagisag n gating bansa bilang mga Pilipino.
 5. Balik-Aral

Konsepto: Pambansang Sagisag ng ating bansa

Ang Pambansang sagisag ay dapat nating ipagmalaki. Nakikilala an gating bayan dahil sa kanyang mga sagisag.

Igalang at ingatn ang mga pambansang sagisag.

 1. Mga Pagpapaliwanag

Nakikilala ang Pilipinas dahil sa kanyang natatanging sagisag

MGA PANGUNAHING SAGISAG NG ATING BANSA

`Ang Watawat

Ito ang watawat ng Pilipinas. Hugis parihaba. Sa kanyang kaliwa ay may tatsulok. Sa bawat sulok ay may bituin na sumasagisag sa tatlong malalaking pulo sa Pilipinas-Luzon, Visayas at Mindanao. Ang sinag ng araw ay sumasagisag saw along lalalwigang unang naghimagsik laban sa mga Espanyol. Ito ay ang mga sumusunod: Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Maynila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ang ating watawat ay may tatlong kulay. Ang bawat kulay ay may kahulugan. Ang kahulugan ng bughaw ay kapayapaan; ang pula ay katapangan at ang puti ay kalinisan.

Lupang Hinirang-ang titik nlito ay isinulat ni Jose Palma at nilapatan ng tugtog o musika ni Julian Felipe. Maipapakita natin ang paggalang sa watawat sa pamamagitan ng pag-awit ng ating pambansang awit.http://en.wikipedia.org/wiki/Lupang_Hinirang

Sampaguita- pambansang bulaklak. Sumisimbulo mh maputing budhi ng mga Pilipino

Anahaw- pambansang dahon, pamaypay sa tag-araw.

Narra- pambansang puno, matatag at matibay, siyang gamit sa paggawa ng bahay.

Bangus- pambansang isda; isdang kayputi niluluto sa kawali.

Baro’t saya- pambansang kasuotan ng Pilipinang tunay.

Barong Tagalog- yari sa pinya, kasuotang pambansa ng mga lalaking kaaya-aya.

Kalabaw- katulong ng magsasaka sa twina.

Filipino- pambansang wika ng Pilipinong totoo.

Mangga- matamis kung dilaw masarap din kung hilaw.

Sipa- pambansang laro na kinhihiligan ng aking kalaro.

Bahay-Kubo-malamig manirahan, pambansang bahay lahat ay masayang nananahan.

Dr. Jose P. Rizal- pambansang bayani dahil sa kanyang katapangan sa pamamagitan ng

pagsulat.

Agila-pambansang ibong kaybili dahil malalapad ang bagwis.


 1. Mga Pagsasanay

G.1. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod sa ating watawat. Pagtapatin ang hanay A at B. Isulat ang titik ng tamang sagot.

HANAY A HANAY B

1. tatlong bituin a. kapayapaan

2. sinag ng araw b. pag-asa

3. puti c. Luzon, Visayas, Mindanao

4. pula d. katapangan

5. bughaw e. ang walong lalawigang unang

naghimagsik sa mga Espanyol

f. kalinisan

G.2. Isulat sa patlang ang mga Pambansang sagisag.

1. Pambansang Isda- ____________________

2. Pambansang Ibon- ___________________

3. Pambansang Puno- ____________________

4. Pambansang Bayani- ___________________

5. Pambansang Bahay- ___________________
H. Pagsusulit
http://prongo.com/quizstation/testquiz/


Pilipino Ako

 1. Asignatura: MAKABAYAN1
 2. Sanggunian:
  1. Sa Aklat- Pilipinas Bayan Ko, Bayan Mo. Ruben M. Milambiling, pp. 2-18
  2. URL sa internet-
 3. Paksang Aralin : PILIPINO AKO!
 4. Layunin
  1. Masabi at matukoy ng mga bata na siya ay Pilipino at kung sinu-sinopa ang mga Pilipino.
  2. Maisa-isa ang katangian ng mga batang Pilipino.
  3. Maipakita ang pagpapahalaga sa pagkilala sa sarili bilang isang batang Pilipino ..
 5. Balik-Aral

Konsepto: Sino ang Pilipino?

Ang Pilipino ay yaong isinilang sa Pilipinas at ang kanyang mga magulang ay kapwa mga Pilipino.

 1. Mga Pagpapaliwanag

Ang Pilipino ay yaong isinilang sa Pilipinas at ang kanyang mga magulang ay

parehong Pilipino. Pilipino rin ang batang anak ng dayuhan kung ang isa sa kanyang mga

magulang ay Pilipino.

Iba-iba ng anyo ang mga Pilipino. http://old.mission.lcms.org/wherewework/asia/art3/philippines.JPG

http://www.atbp.com/philippines/graphics/people4.jpg Iba-iba ang hugis ng ilong, mata, noo, at bibig. Iba-iba rin ang taas at laki ngkatawan. Karamihan sa mga Pilipino ay kayumanggi ang balat. Ipinagmamalaki ang anyong

Pilipino.http://www.catholicvibe.com/photo_albums/wydpics/philippines.jpeg

G. Mga Pagsasanay

G.1. Basahin ang nakalista sa ibaba. Alin-alin ang nagpapakita ng karaniwang anyo ng isang Pilipino at ng mga dayuhan. Lagyan ng tsek ang wastong sagot.

PILIPINO DAYUHAN

  1. Kayumanggi ang balat
  2. Asul ang mga mata
  3. Itim at tuwid ang buhok
  4. Matangos na matangos ang ilong
  5. Pango ang ilong

G.2. Sagutin ang mga tanong ng Oo o Hindi.

1. Si Ramon ay isinilang sa Pilipinas. Pilipino ang kanyang ama at ina. Pilipino ba si Ramon?

2. Intsik ang tatay at nanay ni Vhing. Sila ay nakatira sa Pilipinas. Sila ba ay Pilipino?

3. Sina Mikki at Ono ay mga anak ng mag-asawang Hapones. Sa Pilipinas nagtatrabaho ang kanilang ama. Pilipino ba ang kanilang ama?

 1. Pagsusulit .http://prongo.com/quizstation/testquiz/




Mga Pagdiriwang Natin

A. Asignatura: MAKABAYAN1

 1. Sanggunian:
  1. Sa Aklat- Pilipinas Bayan Ko, Bayan Mo. Ethel Halal-Estrella, pp.109-120
  2. URL sa internet- http://en.wikipedia.org/wiki/Holidays_in_the_Philippines
 2. Paksang Aralin : Mga Pagdiriwang Natin
 3. Layunin
  1. Masabi at matukoy ng mga bata ang iba’t ibang okasyong nakaugaliaan ng ipinagdiriwang sa ating Bansa.
  2. Maipahayag ang nararamdaman sa pagdiriwang ng mga okasyong ito.
  3. Maiguhit ang mga kaganapang nakikita sa mga nakaugaliaan ng pagdiriwang na ito.
  4. Maipakita ang pagpapahalaga sa pagdiriwang ng mga okasyong ipinagdiriwang natin bilang bahagi n gating kultura at tradisyon..
 4. Balik-Aral

Konsepto:Ang Iba’t-ibang Pagdirirwang Na Ginaganap sa Pilipinas.

Iba’t-ibang pagdiriwang ang ginaganap sa Pilipinas. Sa mga ganitong pagdiriwang nagkakasama-sama ang mga kaanak ng pamilyang Pilipino.

Anu-ano ang mga pagdiriwang na ito?

 1. Mga Pagpapaliwanag

Mayaman ang Kultura at Tradisyon ng mga Pilipino. Mahalaga ang mga tradisyon at pagdiriwang na ito. Kristiyano ka man o Muslim, dapt nating igalang ang mga kaugaliang ito. http://en.wikipedia.org/wiki/Holidays_in_the_Philippines

MGA PAGDIRIWANG NATIN

Pista-ipinagdiriwang sa iba’t-ibang pook. Ginaganap sa iba’t-ibang panahon ayon sa kapistahan ng kanilang patron.

Pasko- paggunita sa araw ng kapanganakan ni Hesu-Kristo.
http://www.filipinoheritage.com/customs_traditions/christmas/paskong_pinoy2.htm

Bagong Taon- Nagsasaya ang mga Pilipino tuwing sasapit ang Bagong Taon. May nagsisindi ng lusis at nagpapaputok ng labintador para daw salubungin ang panibagong taon at mapalayas ang mga masasamang elemento.

Mahal na Araw- inaalala natin ang pagkapako ni Jesus sa krus. Mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo ang mga Pilipino ay bumibisita sa iba’t ibang simbahan para magdasal. Mayroon ding nagpipinetensya bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan.Pagsapit ng Linggo ng Pagkabuhay, abala ang lahat sa gagawin salubong. Marami ang dumadalo rito para iparada ang karosa ng mgahal na Birhen at ng Panginoong Hesus.

Santakrusan- tuwing buwan ng Mayo ay ginaganap ito. May mga binata at dalaga na kasama sa prusisyon. Sila ay tinatawa na Sagala at Reyna Elena. Ang Santakrusan ay nagpapaalala sa atin sa ginawang paghahanap sa krus, na pinagpakuan n gating Panginoong Jesus, ni Reyna Elena kasama ng kanyang anak na si Constantino.
http://www.philippinefestival.ca/santacruzan.html

Araw ng Patay-ginaganap tuwing unang araw ng Nobyembre. Nagpupunta ang mga Pilipino upnag dalawain ang puntod ng kanilang mahal sa buhay. http://www.paete.org/abtpaete/mhl_araw.htm

Ramadan- ito ay isang pistang pangilin na ipinagdiriwang ng mga Pilipinong Muslim sa loob ng 29 o 30 araw.Sila ay nagsasakripisyo, nag-aayuno, nagdarasal at nababasa ng Qur’an. Nagkikita-kita rin ang mga mag-anak na Muslim at sila ay nagkakaroon ng pagkakataon upang magkabuklod-buklod.
http://www.submission.org/ramadan.html

G. Mga Pagsasanay

G.1. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng salita na may kaugnayan sa mga sumusunod na pangungusap o pahayag. Isulat sa patlang ang tamang sagot.

1. _________KSOAP- paggunita sa araw ng kapanganakan ni Kristo.

2. _________MRANADA-pistang pangiling ipinagdiriwang ng mg Muslim.

3. ________RWAA GN YTAPA- pag-alaala sa mga mahal sa buhay na yumao na.

4. _________GONGBA NOTA- ang mga Pilipino ay nagpapaputok o nag-iingay sa

pagsulubong nito.

5. _________WARA LHAMA- inaalala ang pagkapako ni Hesus sa krus.

G.2. Iguhit ang mga sumusunod na pagdiriwang sa inyong kwaderno.

1. Pasko

2. Bagong Taon

3. Santakrusan

 1. Pagsusulit.

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

Tuesday, May 09, 2006

Ang Mag-Anak na Pilipino

A. Asignatura: Makabayan 1
B: Sanggunian: Aklat - Pilipinas Bayan Mo, Bayan Ko, Ethel Halal -Estrella, pp. 139-151
url sa Internet-http://www.languageguide.org/im/family/eng/
C. Paksang Aralin: Ang mga Bumubuo sa Mag-anak na Pilipino
D. Layunin:

 1. Masabi ng mga mag-aaral ang bumubuo sa mag-anak na Pilipino at uri ng mag-anak na Pilipino na kinabibilangan.
 2. Maibigay o matukoy ng mga mag-aaral ang mga tungkuling ginagampanan ng bawat miyembro ng mag-anak na Pilipino.
 3. Makapag-bigay ng halimbawa ng mga katangian ng mga Pilipino na iyong natutuhan sa bawat miyembro ng iyong pamilya.
 4. Maiguhit ang bawat miyembro ng mag-anak na kanilang kinabibilangan.

E. Balik Aral

Konsepto: Ang Mag-Anak na Pilipino, uri at ang mga Bumubuo dito

URL sa internet na makapagbibigay ng pagbabalik-tanaw sa kaalamang kinakailangan

http://www.languageguide.org/im/family/eng/

F. Pagpapaliwanag

Ang mag-anak ay binubuo ng tatay, nanay, ate, kuya at bunso. Minsan kapisan o kasama rin nila ang lolo, lola, tiyo, tiya ay mga pinsan.

Bawat kasapi ng mga-anak ay may kani-kanilang tungkuling dapat gampanan.

Ang mga-anak ay nagkakaiba sa bilang ng kasapi, pisikal na anyo ta uri ng pamumuhay.

Ang mga mag-anak na Pilipino ay likas na magalang, masunurin, mapagmahal, matapat, masayahin, masipag, matulungin at higit sa lahat, mapagmahal sa Diyos o Panginoon.

G. Pagsasanay

G1. Anu-anong gawain ang maaari mong maitulong sa bahay? Lagyan ng :) ang wastong sagot.

_____1. Magwalis ng bakuran.

_____2. Magluto ng ulam.

_____3. Mag-alaga ng bunsong kapatid.

_____4. Mamalengke ng isda at karne.

_____5. Magsaing ng bigas.

G2. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat sa patlang ang inyong sagot.

`

____________

____________

____________

F. Pagsusulit

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

class: please type your name
classkey: grade1camia
classpassword: camia1

Mga Pangunahing Pangangailangan

A. Asignatura: Makabayan 1

B. Sanggunian:

 1. Aklat- Pilipinas, Bansang Minamahal 1,TX, pp.125-140, Pilipinas Bayan Mo, Bayan Ko 1, TX,pp152-156
 2. URL sa Internet
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow

C. Paksang Aralin: Mga Pangunahing Pangangailangan ng Pamilya

D. Layunin:

 1. Maiisa-isa ng mga bata ang mga pangunahing pangangailangan ng Pamilya
 2. Makapagbigay ng halimbawa ng mga pangunahing nilang pangagnailangan.
 3. Maiguhit ang mga pangunahing pangagailangan
 4. Mabibigyang- halaga ang mga pangunahing pangangailangan

E. Balik-Aral

 1. Konsepto: Ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak ay : pagkain, kasuotan , tirahan
 2. URL sa internet na makapagbibigay ng pagbabalik-tanaw

http://www.newsflash.org/2001/01/pe/pe001496.htm

http://www.cyberdyaryo.com/pppcases/Bahay%20Pangarap-panorama-ok.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow

F. Mga Pagpapaliwanag

Ang mag-anak ay maraming kailangan sa buhay. Naitito ang mga pangunahing pangangailangan ng Mag-anak.

Kailangan nila ng tirahan o bahay na matitirahan. Dito sila natutulog, kumakain, tumatanggap ng bisita at iba pa.

Kailangan ng mag-anak ng mga iba't-ibang kasuotan sa katawan upang panlaban o proteksyon sa panahon ng tag-init, taglamig at tag-ulan.

Kailangan din ng mag-anak ang mga wastong pagkain upang maging malakas, malusog, at masigla ang kanilang katawan.

G. Mga Pagsasanay

Mga Kailangan ng Mag-Anak

G.1. PAGKAIN

Hanapin sa mga nakatalang letra sa ibaba ang iba't-ibang prutas a t gulay na kailangan ng mag-anak. Isulat sa Hanay A ang mga gulay at sa Hanay B naman ang mga prutas.

U K A M P A L A Y A R R

P A T A N I G H K P S E

O P I N Y A W L P T I P

A H S G I T A L O N G O

K A N G K O N G S M O L

A B O K A D O K A S O Y

S Y M B A Y A B A S R O

Hanay A Hanay B

1.

2.

3.

4.

5.

G.2. KASUOTAN

Iguhit sa iyong kwaderno ang mga akmang damit sa mga sumusunod na panahon.

 • Tag-araw
 • Tag-ulan
 • Kapag malamig
 • Kapag dadalo sa party
 • Kapag papasok sa eskwelahan

G.3. TIRAHAN

Piliin sa mga sumusunod na URL and nararapat mong tirahan. Ipaliwang kung bakit ito ang iyong napili.

a. http://derekerdman.com/ilovemilkshakes/april2004/garbage.jpg

b. http://www.laiyacocogrove.com/kubo.htm

c. http://www.europaworld.org/issue60/Dcp03920.jpg

H. Pagsusulit

Sagutin ang mga sumsusunod na tanong sa url na ibinigay.

Sundin ang mga impormasyon na kakailanganin

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

class: please type your name

classkey: grade1camia

classpassword: camia1